محمد جعفر منتظری – اگر در اجرای وظیفه شرعی قانونی و اجتماعی کوتاهی کنیم سخت ترین عقاب الهی متوجه ما خواهد بود

وقتی کسی در جامعه مورد ظلم قرار می گیرد و برای اجرای عدالت به دستگاه قضا مراجعه می کند به حق انتظارش این است که رسیدگی بر مبنای عدالت صورت گیرد. اگر در اجرای وظیفه شرعی قانونی و اجتماعی کوتاهی کنیم سخت ترین عقاب الهی متوجه ما خواهد بود.

%۷۵

%۲۵

کل آرا
۱۶۱
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.