هاشم هاشم زاده هریسی – باید در درون خودمان عدالت و انسجام ملی را ایجاد و اقتصاد، معیشت و آسیب های اجتماعی را درست کنیم

ما بیش از اینکه درون گرا باشیم و اول بخواهیم کشور خود را درست و ملتمان را راضی و معیشتشان را فراهم کنیم، اول به سراغ دنیا می رویم تا از آنجا اقتصاد و معیشت به داخل ایران بیاوریم. یعنی در واقع برون گرا هستیم و بیشتر توجه به بیرون داریم و می خواهیم عدالت را در دنیا اجرا کنیم. ما اول باید در درون خودمان عدالت و انسجام ملی را ایجاد و اقتصاد، معیشت و آسیب های اجتماعی را درست کنیم.

%۶۹

%۳۱

کل آرا
۱۷۷
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.