ناصر نیویان – امروز ۴۰ سال است که این کشور دست ماست، رسانه هایش، امکاناتش، تبلیغاتش همه دست ماست

امروز ۴۰ سال است که این کشور دست ماست، رسانه هایش، امکاناتش، تبلیغاتش همه دست ماست، اگر دشمن کیلومترها آن طرف تر نشسته است و تبلیغ می کند، ما در خانه مردم هستیم، چه طور ما نتوانستیم با تبلیغات نظر مردم را جلب کنیم و دشمن می تواند؟! این یک فرافکنی نیست؟ این یک مسیر را اشتباه رفتن نیست؟ این یک آدرس غلط دادن نیست؟ و ما بایستی درست عمل می کردیم.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۴۲
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.