کاظم صدیقی – تاکنون کشور ما ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته

تاکنون کشور ما ماجراهای مختلفی را پشت سر گذاشته که از جمله آن فتنه ۸۸ بود که آهنگ خاص خود را داشت. در آن اتفاقات توده مردم در برابر قانون و شعائر دینی نبودند بلکه یک عده که از خارج الهام می گرفتند به میدان آمدند و یک اتفاق حساب شده و برنامه ریزی شده را اجرا کردند.

%۳۲

%۶۸

کل آرا
۲۵۰
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.