حسن ربانی – متأسفانه معماری و فرهنگ غربی بر ساخت مسکن در کشور ما سایه انداخته است

متأسفانه معماری و فرهنگ غربی بر ساخت مسکن در کشور ما سایه انداخته است و نیاز است برای رهایی از این فرهنگ کاری کنیم و به فرهنگ اصیل اسلامی خود بازگردیم.

%۳۰

%۷۰

کل آرا
۲۰۷
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.