علی قاضی عسکر – ۷۵۰ هزار نفر در چند ماه گذشته به ترکیه سفر کردند و کسی اعتراض نکرد

۷۵۰ هزار نفر در چند ماه گذشته به ترکیه سفر کردند و کسی اعتراض نکرد که ارز کشور به هدر رفت اما هنگامی که ۷۵ هزار حاجی مظلوم قصد انجام حج واجب دارند برخی افراد اعتراض بیجا می کنند.

%۳۶

%۶۴

کل آرا
۱۴۰
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.