مجتبی روحانی – حجاب به زن کرامت و ارزش دو چندان می دهد

عدای حجاب را محدودیتی برای بانوان می دانند، اما بر خلاف نظر این عده قلیل، حجاب به زن کرامت و ارزش دو چندان می دهد.

%۴۱

%۵۹

کل آرا
۱۳۴
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.