سید مصطفی موسوی اصفهانی – اگر امروز نتوانیم از وزرای اقتصادی کشور سوال کنیم پس کی و کجا از حقوق مستضعفین رسیدگی کنند

اگر امروز نتوانیم از وزرای اقتصای کشور سؤال کنیم پس کی و کجا باید نمایندگانی که برای دفاع از حقوق مستضعفین در مجلس حضور دارند به این وظیفه رسیدگی کنند.

%۸۷

%۱۳

کل آرا
۱۴۱
با برچسب , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.