محمدرضا زائری – در بدترین شرایط موجود تاریخمان از نظر فرهنگی و اجتماعی قرار داریم

واقعیت این است که ما در بدترین شرایط موجود تاریخمان از نظر آشفتگی و اختلال فرهنگی و اجتماعی قرار داریم.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۲۱۴
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.