محمد یزدی – دولت باید در صرفه جویی آب و برق و سایر موارد در جامعه پیشگام باشند

دستگاه های اجرایی و نهادهای دولتی باید در صرفه جویی آب و برق و سایر موارد در جامعه، پیشگام باشند و به الگویی برای شهروندان تبدیل شوند.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۲۰۱
با برچسب , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.