حسینی بوشهری – ساخت و ساز مسکن می تواند جلوی بسیار از آسیب ها و فقر را بگیرد

ساخت و ساز مسکن و مهارت افزایی شغلی به مردم در روستا می تواند جلوی بسیار از آسیب ها و فقر را بگیرد و حتی می تواند الگویی مناسب برای سایر شهرها باشد.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۲۱۱
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.