محمد غروی – دولت خود را از مردم جدا کرده

یکی از موجبات [ضعف‌] دول اسلامی این است که تفاهم بین دولت ها و ملت نیست. دولت خود را از مردم جدا کرده و مردم هم به دولت بدبین شده ‌اند؛ و در نتیجه اگر دولتی مشکل اقتصادی داشته باشد، ملت در حل آن هیچ گونه همکاری نمی ‌نماید. اگر دولت ها با ملت خود به درستی رفتار کنند، برای هیچ یک از آن ها مشکلی به وجود نمی‌آید.

%۷۱

%۲۹

کل آرا
۱۸۵
با برچسب , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.