شمس الدین مریجی-عدالت جنسیتی

آیا عدالت جنسیتی در سپردن اختیار طلاق یا اجازۀ تعدد زوجات به مردان دخالت داشته است یا تأثیری در آن ندارد. در اثنای مباحث روشن گردید که چه بسا در مواردی شائبۀ تأثیر جنسیت وجود دارد اما با توجه به اینکه منشأ جعل این حقوق ارادۀ الهی و معیار تعلق آن مصالح حقیقی انسان است، عامل جنسیت نمی‌تواند نقش اساسی در تعلق حقوق به زن و مرد داشته باشد.

%۴۹

%۵۱

کل آرا
۵۱۴
با برچسب , , , , , , , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.