عبدالله حاجی صادقی – توجه استادان بسیجی به حلّ مشکلات کشور از نقاط قوت اصلی روند تحولی سازمان بسیج اساتید است

توجه استادان بسیجی به حلّ مشکلات کشور از نقاط قوت اصلی روند تحولی سازمان بسیج اساتید است. زیرا در شرایط کنونی کشور، ابتکار عمل و ابداعات در کمک به رفع مشکلات مردم باید مورد توجه جدّی دلسوزان قرار گیرد؛ اگر علم به صحنه اداره کشور وارد شود، عمل کارگزاران عالمانه خواهد شد و اگر عمل عالمانه شود کارآمدی حاصل می شود.

%۳۹

%۶۱

کل آرا
۲۵۴
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.