محمدعلی موحدی کرامنی – دم استقلال بانک مرکزی از دولت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور است

عدم استقلال بانک مرکزی از دولت، ریشه بسیاری از مشکلات کشور است و راه حل آن نیز، استقلال این بانک از قوه مجریه است.

%۷۶

%۲۴

کل آرا
۱۶۸
با برچسب , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.