علی اکبر ناطق نوری – نباید مذاکره را رد کنیم

ایران نباید ابتدا به ساکن پیشنهاد مذاکره رییس جمهوری آمریکا را رد کند. باید تامل داشته باشیم و دستپاچه نشویم، ذوق زده هم نشویم. لازم است این موضوع با تامل و در شورای عالی امنیت ملی مورد بحث قرار بگیرد. اصل قصه و چنین چیزی منفی نیست و پیش بینی هم می‌شد و می‌شود.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۹۱
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.