صادق آملی لایجانی – مسئولان موظفند حرف حق مردم را بشنوند و اعتراض را حق مردم بدانند

اعتراض، حق مردم است اما مردم هم راضی نیستند که اعتراض و حرف حقشان آغشته به آشوب شود. بازاری و کارگر، حق دارند اعتراض کنند اما هرگز نمی خواهند اعتراضشان لابلای اغتشاش و آشوب، گم شود. کارگر و کاسب اهل آشوب نیستند. مردم با وجود اینکه برخی اعتراضات را دارند اما امنیت برایشان از هر چیزی مهم تر است و بر همین مبنا خواستار برخورد با آشوبگران هستند.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲۱۷
با برچسب , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.