محمد حاج ابوالقاسم – رئیس جمهور تحول و تغییراتی در مدیران اقتصادی ایجاد کنند

از رئیس‌جمهور محترم درخواست داریم تحول و تغییراتی را در مدیران ارشد اقتصادی ایجاد کنند.  

%۷۶

%۲۴

کل آرا
۱۷۰
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.