سید حسن عاملی – یکی از مهمترین فوایدی که با وضع تحریم‌ها به آن واقف شدیم آشنایی با نقاط ضعف خود در وابستگی به صنعت نفت بود

یکی از مهمترین فوایدی که با وضع تحریم‌ها به آن واقف شدیم آشنایی با نقاط ضعف خود در وابستگی به صنعت نفت بود و همین موضوع می‌تواند عامل جهش علمی کشور در حوزه‌های مختلف باشد.

%۶۶

%۳۴

کل آرا
۱۲۱
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.