علی اکبر ناطق نوری – اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است

امروز متاسفانه اعتماد مردم به دلیل عملکرد ما کم شده است؛ ما از قبل هم مشکل خارجی داشتیم اما آنها را طی کردیم؛ ما مسائل داخلی داریم.

%۷۱

%۲۹

کل آرا
۳۱۱
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.