مجید انصاری – دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید

به نظر من دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی کشور باید به طور ویژه روی ریشه ها و مراکزی که این [استخر فرح در انتظارت] کارها را سامان می دهند متمرکز شوند.

%۹۵


کل آرا
۱۲۳
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.