عبدالله جواری آملی – عده‌ای با احتکار کالا از حیوان‌ پست‌تر هستند

هر کدام از موجودات به نوعی روزی مشخص ومعین دارند که خواهد رسید و این بی عقلی است که روزی پیش بینی نشده را احتکار کنیم؛ عده‌ای با احتکار کالا از حیوان‌ پست‌تر هستند.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۱۸۵
با برچسب , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.