محسن غرویان – روحانیت نباید اجازه دهد از آنها استفاده ابزاری شود

روحانیت نباید اجازه دهد از آنها استفاده ابزاری شود و اگر روحانیون ابزار دست گروه‌های سیاسی شوند شأن آنها پایین می‌آید.  

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۲۶۸
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.