غلامعلی صفایی بوشهری – مدیریت اجرایی دینی کارآمدترین مدل مدیریت است

مدیریت اجرایی دینی کارآمدترین مدل مدیریت است و مناظرات و سخنرانی های فراوانی انجام می شد ولی به علت جو غالب جهانی ناموفق بود.

%۲۸

%۷۲

کل آرا
۲۸۰
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.