محمدجواد فاضل لنکرانی – کجا حوزه به نیازهای جامعه پاسخ نداده است؟

قدر حوزه را بدانید و عظمت آن را حفظ کنید، حوزه خیلی کار کرده است. ما در این مرکز دو سال راجع به فقه هسته ای کار کردیم و بعد از دو سال ۷-۸ مقاله محکم بیرون آمد و به زبان انگلیسی ترجمه شد یا در مورد فقه پزشکی، مسائل اقتصادی و…. . کجا حوزه ها بیدار نبودند؟ کجا حوزه ها خاموش بودند؟ کجا حوزه به نیازهای جامعه پاسخ نداده است؟

%۲۷

%۷۳

کل آرا
۱۶۵
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.