علی اکبر رشاد – یکی از تهدیدها و آفت‌های بزرگ امروز حوزه‌های علمیه ظهور روحانیون فکلی در حوزه‌ها است

روحانیون باید بدانند که لباس آنها یونیفرم شغلی نیست و یکی از تهدیدها و آفت‌های بزرگ امروز حوزه‌های علمیه ظهور روحانیون فکلی در حوزه‌ها است.

%۶۳

%۳۸

کل آرا
۲۴۰
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.