ناصر مکارم شیرازی – امروز مسئله احتکار غوغا می کند, بحث روز مردم گرانی است

  امروز مسئله احتکار غوغا می کند, بحث روز مردم گرانی است. احتکار و گران فروشی اجناسی که هیچ ارتباطی با ارز ندارد، امروز برخی تجار و کسبه رقابت در گران فروشی گذاشته اند. این دسته نیز در ایجاد این شرایط نقش دارند.

%۶۴

%۳۶

کل آرا
۳۲۷
با برچسب , , , , , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.