غلامعلی صفایی بوشهری – تکریم بازنشستگان برای تمامی مسئولین یک واجب است

تکریم بازنشستگان برای تمامی مسئولین یک واجب است و کسانی که در ادارات، بازنشستگان را تکریم نمی کنند مطمئن باشند که آیندگان نیز با او به همین شکل برخورد خواهند کرد.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۲۷۰
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.