محمدحسن ابوترابی فرد – بدون وحدت و انسجام، بدون شناخت دقیق مواضع دشمن پیروزی به دست نمی‌آید

بدون وحدت و انسجام، بدون شناخت دقیق مواضع دشمن و مواضع صحیح در زمان لازم و بدون صبر و استقامت، ایستادگی، پیروزی به دست نمی‌آید.

%۳۶

%۶۴

کل آرا
۱۵۴
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.