سید محمدعلی آل هاشم – رئیس جمهور از واژه گانی استفاده کرد که در عرف بین المللی سهل الفهم بود.

رئیس جمهور کشورمان از واژه گانی در سخنرانی خود در سازمان ملل استفاده کرد که در عرف بین المللی و در بین اتباع غیر ایرانی سهل الفهم بود و توانست ارتباط بیشتری با مخاطبان غیر ایرانی برقرار کند.

%۷۳

%۲۷

کل آرا
۱۱۰
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.