محمد حسن ابوترابی فرد – باید به سوی تجاری سازی و تبدیل علم به فناوری پیش برویم

اگر بخواهیم فقر را از جامعه کنار بزنیم باید به سوی تجاری سازی و تبدیل علم به فناوری پیش برویم.

%۹۰

%۱۰

کل آرا
۲۵۵
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.