محمدعلی علوی گرگانی – این قرارداد به مصلحت کشور و نظام نیست

تصویب قرارداد FATF به مصلحت کشور و نظام نیست.

%۳۹

%۶۱

کل آرا
۶۵۱
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.