یوسف طباطباییی نژاد – اربعین مانور سیاسی شیعیان جهان است

راهپیمایی ۲۰ میلیونی اربعین یک مانور سیاسی است که در طول تاریخ دنیا نظیر ندارد.  

%۳۹

%۶۱

کل آرا
۴۹۱
با برچسب , , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.