محمد حسن ابوترابی فرد – وابستگی به درآمد نفت را افزایش یافته و دولت را بزرگ و ناکارآمد می‌کند

نظام بودجه ریزی کشور و همچنین نظام تدوین بودجه براساس هزینه است و این امر به افزایش هزینه و کاهش کارایی بودجه می‌افزاید. همچنین وابستگی به درآمد نفت را افزایش یافته و دولت را بزرگ و ناکارآمد می‌کند.

%۴۷

%۵۳

کل آرا
۷۷۷
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.