محمد غروی – جریانات و رسانه ها به موضوع دامن نزنند و القائات بیجا نکنند

هرچند که بهتر بود با توجه به شرایط اجتماعی این موضوع به صورت علنی مطرح نشود اما حال که این کار انجام شده درخواست ما این است که جریانات و رسانه ها به موضوع دامن نزنند و القائات بیجا نکنند.    

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۹۰۸
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.