مجید انصاری – پیوستن به این کنوانسیون در راستای منافع ملی است

پیوستن به این کنواسیون و ملحق شدن به FATF در راستای منافع ملی است، لذا باید موانع را برطرف کرد.

%۷۴

%۲۶

کل آرا
۶۰۵
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.