ناصر رفیعی – در حوزه علمیه مسؤولیت های طلبه و طلبگی به روشنی تبین نشده است

در حوزه علمیه مسؤولیت های طلبه و طلبگی به روشنی تبین نشده است زیرا این نقش ها و مسؤولیت ها در صد ساله اخیر دچار تغییرات شده است.

%۷۹

%۲۱

کل آرا
۷۱۰
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.