صادق لاریجانی – فرصت طلبان از وضعیت نامناشب کارگران سوء استافاده نکنند

با کسانی که بخواهند از کارگران عزیز، در مسیر رسیدن به مطالباتشان بهره برداری ابزاری کنند و با ورود افراد بیگانه از محیط کارگری، به بهانه مطالبات کارگران نظم کشور را بر هم بزنند باید برخورد شود.

%۲۳

%۷۷

کل آرا
۷۵۸
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.