محسن غرویان – امروز حوزه باید با افکار جدید پیشرفت برود

امروزه حوزه باید با افکار جدید و افکار روشنفکران دینی به روز مثل شهید مطهری، دکتر بهشتی، و امثال آن‌ها رو به پیشرفت برود. این را باید جدی گرفت.

%۶۷

%۳۳

کل آرا
۶۷۱
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.