محمد یزدی – زنان را در محل کارتان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید

خانم ها هم می توانند با برخی کیدها روی روند قضایی تاثیرگذار باشند؛ خطاب من به حقوق دانان این است که زنان را در محل کارتان به تنهایی راه ندهید تا بتوانید این روابط را کنترل کنید.

%۲۶

%۷۴

کل آرا
۳۲۳
با برچسب , , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.