محمود علوی – جنبش دانشجویی نشاندهنده مبارزه روشنگرانه با استکبار جهانی است

جنبش دانشجویی در مسیر مبارزه روشنگرانه با استکبار جهانی و رژیم سفاک ستم شاهی را با نثار خون پاک خود ترسیم کرده اند، زنده نگه خواهد داشت.

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۵۵۳
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.