محسن غرویان – دین و علم باید از هم دیگر جدا نگه داشته شود

باید مساله انتظار بشر از علم و دین روشن شود ، دین نباید وارد حوزه علم و علم نیز نباید وارد حوزه دین شود.

%۵۹

%۴۱

کل آرا
۸۷۲
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.