محسن غرویان – جریانی ضدفلسفه در حوزه و دانشگاه کار می‌کند

جریانی ضدفلسفه در حوزه و دانشگاه کار می‌کند که می‌خواهد چهره‌های فلسفی و متفکر کشور را خانه‌نشین کند تا مقدسین کم‌خرد و کم‌دانش بر سر کار بیایند.

%۶۸

%۳۲

کل آرا
۸۱۴
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.