محسن قرائتی – بسیاری از افراد نسل جدید دیگر علاقه‌ای به ما ندارند

بسیاری از افراد نسل جدید دیگر آن گونه که باید علاقه‌ای به ما ندارند و باید مدنظر داشت که ایمان و عمل و صالح باعث محبوبیت افراد می‌شود لذا باید در رفتار خود تجدید نظر کنیم.

%۷۷

%۲۳

کل آرا
۷۳۲
با برچسب , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.