ناصر مکارم شیرازی – قشرهای ضعیف جامعه وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند

قشرهای ضعیف جامعه وضعیت اقتصادی مطلوبی ندارند و قشر متوسط جامعه در حال تبدیل شدن به قشر ضعیف هستند.

%۷۸

%۲۲

کل آرا
۴۲۵
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.