ناصر مکارم شیرازی – نمازجمعه ای که ائمه جمعه فرزندان حوزه هستند

عجیب است نمازجمعه ای که ائمه جمعه فرزندان حوزه هستند، پایگاهی برضد حوزه شود. چطور می شود شما به فردی اجازه دهید ضد حوزه حرف بزند و دروغ بگوید.

%۵۶

%۴۴

کل آرا
۴۶۶
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.