کاظم حافظ نیا – مسئولی که در نظام اسلامی خدمت می کند، باید ظاهر اسلامی داشته باشد

مسئولی که در نظام اسلامی خدمت می کند، باید ظاهر اسلامی داشته باشد و کسی که صورتش را از ته می زند علیرغم کارایی به درد نظام اسلامی نمی خورد.

%۱۴

%۸۶

کل آرا
۷۲۱
با برچسب , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.