محمدمهدی حسینی همدانی – باید شفافیت بیشتری در مورد درآمدها و هزینه‌ها داشته باشید

باید شفافیت بیشتری در مورد درآمدها و هزینه‌ها داشته باشید و به نظر می‌رسد که امروز زمان مناسبی ببرای فاصله گرفتن از نفت است و منابع دیگر باید مورد استفاده قرار گیرد.

%۹۰

%۱۰

کل آرا
۵۰۱
با برچسب , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.