عبدالله جوادی آملی – نخبگان علمی به کشور خود برگردید

اگر با این نخبگان علمی خارج از کشور ارتباط دارید از آنها بخواهید که به کشور بازگردند و در این سرزمین تلاش و کوشش کنند و در خدمت کشورهایی که کارخانه های اسلحه سازی آنها سه شیفت در حال کار است نباشند، به کشور خود برگردند و برای استقلال این کشور بکوشند.

%۸۹

%۱۱

کل آرا
۶۲۵
با برچسب , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.