محمد یزدی – نظام بیشترین ترحم و مهربانی را نسبت به عناصر فتنه ۸۸ انجام داده

نظام بیشترین ترحم و مهربانی را نسبت به عناصر فتنه ۸۸ انجام داده.

%۳۶

%۶۴

کل آرا
۱,۱۲۰
با برچسب , , , , , .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.